Onderwerp: Bezoek-historie

ITM Hubertustunnel : vervolg-nota toeritten
Publicatiedatum:01-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (RWS, BD); J.C.P.P.M. Deenen, P.D. Bezemer

 

Samenvatting

Presenteert het in de ogen van de Bouwdienst meest optimale ontwerp. Daarnaast zullen met name voor de schachten mogelijke alternatieven worden genoemd. Daarbij wordt vooruitgelopen op resultaten van de nog uit te voeren heiproef met damwanden. Hoofdstuk 3 en 4 werken de gekozen varianten uit. Vermeldt de voor de diverse berekeningen relevante uitgangspunten.

 

Annotatie

47 p.
ill., bijl.
Documentnr. 4308-2000-0517
Definitief
Versie 1
Principaal: Directie Zuid-Holland

Naar boven