Onderwerp: Bezoek-historie

Facts and figures - goods transport
Publicatiedatum:01-01-1997

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministry of Transport, Public Works and Water Management, Directorate-General of Freight Transport (DGG), Directorate-General of Civil Aviation (RLD), Transport Research Centre (AVV)

 

Samenvatting

Geeft in grafieken een jaaroverzicht van de transportsector : goederenstromen verdeeld naar vervoersmodaliteit, doorvoer via Nederlandse en Noord-West Europese zeehavens, goederenvervoer in

 

Annotatie

Verschijnt ook als : Feiten en cijfers van het goederenvervoer

Naar boven