Onderwerp: Bezoek-historie

Scheepvaartbaten verruiming van de vaarweg van de Schelde : bulksector
Publicatiedatum:01-08-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); S. Kats, K. Roelse, S. Rozemeijer, P. Wortelboer

 

Samenvatting

In het kader van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, onderzoekt het CPB in de deelstudie ?toegankelijkheid en externe veiligheid? de kosten en baten van verruiming van de Schelde. In dit rapport berekent AVV de baten voor de bulksector. Doelstelling van dit onderzoek is het kwantificeren van de directe scheepvaartbaten van de verdere verruiming van de Schelde voor de bulksector. Het betreft de baten van schepen die de haven van Antwerpen aandoen. Er wordt niet verder aangegeven bij welke partij of welke regio de baten zullen neerslaan.

 

Annotatie

47 p.
ill.
Met lit.opg.
Met samenv.
In opdracht van het Centraal Plan Bureau (CPB) ten behoeva van de Projectiedirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (Proses)

Naar boven