Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering : Oosterschelde 2001 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:.5000
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); M.E. Tolman, D.P. Pranger; Adviesdienst Geo-informatie en ICT

 

Samenvatting

Kartering is onderdeel van het programma Biologische monitoring zoute rijkswateren. De opnames zijn uitgevoerd op 14 augustus 2001. Omdat de luchtfoto's elkaar voor 60% overlappen is stereoscopische interpretatie mogelijk.

 

Annotatie

52 p.
AGI-GAE-2004-9
ill.
In opdr. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
In het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Met lit.opg.

Naar boven