Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering : kwelderwerken Friesland en Groningen 2002 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10000
Publicatiedatum:01-05-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (RWS, AGI); M.E. Tolman, D.P. Pranger

 

Samenvatting

De vegetatiekartering van de kwelderwerken Groningse en Friese kust is uitgevoerd volgens de landschapsgeleide methode. Met betrekking tot de zomerpolders bij Ferwerd is een afwijkende methode toegepast voor de opbouw van het vlakkenbestand.

 

Annotatie

44 p.
bijl., ill.
Rapportnummer AGI-GAE-2004-24
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van project Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL)
Met lit. opg.

Naar boven