Onderwerp: Bezoek-historie

Strategische milieubeoordeling [SMB] : aandachtspunten inzake de toepassing van de Europese Richtlijn 2001/42/EG voor strategische milieubeoordeling
Publicatiedatum:01-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)

 

Samenvatting

Vanaf 21 juli 2004 dient de Europese richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma?s1 in de Lidstaten van de EU te worden toegepast. Zie voor de tekst van de richtlijn www.vrom.nl onder het trefwoord: MER. In Nederland wordt deze richtlijn aangeduid als de richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (SMB). De Europese richtlijn is bedoeld om milieu-effecten van plannen en programma?s tijdens de voorbereiding ervan in beeld te brengen in de vorm van een milieurapport. De richtlijn is relevant voor overheden op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. De Europese richtlijnen voor milieueffectrapportage (m.e.r.) blijven van kracht. Dat wil zeggen dat de richtlijn SMB naast de bestaande richtlijnen voor m.e.r. 85/337/EEG en 97/11/EG komt.

 

Annotatie

Rapportnr. VROM 4128

Naar boven