Onderwerp: Bezoek-historie

BERZOB kort
Publicatiedatum:01-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Cees Zijlmans (projectleider), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Brabant (RWS, NB); Initiatiefnemers van BERZOB

 

Samenvatting

Geeft op hoofdlijnen een inzicht in de verkenningsstudie. Een beknopte uitleg over de verschillende aspecten wordt gevolgd door conclusies en aanbevelingen.

 

Annotatie

15 p.
ill.

Naar boven