Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuw model voor luchtkwaliteit langs rijkswegen
Publicatiedatum:01-09-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afdeling Milieumaatregelen (IM); Bruegel, P. van

 

Samenvatting

Gemeenten zijn verplicht ieder jaar te rapporteren over de luchtkwaliteit. Het V&W wegenluchtmodel dat ECN en DWW in overleg met VROM en TNO hebben ontwikkeld, help gemeenten aan de noodzakelijke gegeven over de luchtkwaliteit langs de snelwegen die over hun gebied lopen.

 

Naar boven