Onderwerp: Bezoek-historie

Overzicht van de inhoudsveranderingen van de Merweden, Noord, Dordtse Kil, Oude Maas, Amer, en Hollands Diep over de perioden +1920-1950 en de zandbalansen van dit gebied over de peroden 1935-1945 en 1945-1950
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Haring; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst

 

Annotatie

[23] p.
Rapport no. (DDWT-BEN-1953.)14
Met bijl.

Naar boven