Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels als indicatoren : presentatie van trends in relatie tot beleidsdoelstellingen
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); R. Noordhuis, K. Koffijberg

 

Samenvatting

Een zeer groot deel van de rijkswateren geldt tegenwoordig als Speciale Beschermingszone onder de Europese Vogelrichtlijn. De verwezenlijke van de instandhoudingsdoelen die binnenkort in de aanwijzingsbeesluiten worden opgenomen vraagt om een gedegen monitoring en dito rapportage. Voor dezelfde wateren geldt echter ook de Europese Kaderrichtlijn Water. Omdat de aantallen watervogels een afspiegeling vormen van diverse factoren in hun habitat, kunnen deze aantallen tevens worden gebruikt om de actuele toestand met betrekking tot diverse beleidsthema's te indiceren. De in dit rapport gepresenteerde studie is een inventarisatie van de wijze waarop verschillende beleidsdoelstellingen met behulp van vogeltellingen kunnen worden benaderd.

 

Annotatie

52 p.
fig.
(RIZA rapport ; 2004.003)
(SOVON onderzoeksrapport ; 2004/1)
ISBN 9036956595
Met lit. opg.

Naar boven