Onderwerp: Bezoek-historie

Samenvatting Trajectnota/MER N50 Ramspol-Ens
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)

 

Samenvatting

Beschrijft de verschillende oplossingen voor de problemen van het wegvak Ramspol-Ens.

 

Annotatie

[4] p.
ill.

Naar boven