Onderwerp: Bezoek-historie

Over de veiligheid van zuidelijk Holland en westelijk Utrecht tegen overstromingen, voornamelijk als gevolg van stormvloedsverschijnselen
Publicatiedatum:01-01-1953

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Santema; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst

 

Samenvatting

In deze nota worden de gevolgen van een doorbraak in de hoofdwaterkeringen van zuidelijk Holland en westelijk Utrecht nagegaan. Geeft een globaal overzicht van de werken welke zouden kunnen worden uitgevoerd ter vergroting van de veiligheid. In de beschouwingen wordt ook de mogelijke invloed van oorlogshandelingen op de waterkeringen betrokken.

 

Annotatie

[92] p.
Nota (DDWT-BEN-1953.)3
Omslagtitel: De beveiliging van centraal Holland en westelijk Utrecht tegen overstroming

Naar boven