Onderwerp: Bezoek-historie

De hoogwaterstandsveranderingen ten gevolge van de Biesboswerken bepaald uit modelproeven
Publicatiedatum:01-01-1952

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K.F. Valken, H.J. Stroband; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren, Studiedienst

 

Annotatie

[64] p.
bijl., krt., tab.
Rapport no. (DDWT-BEN-1952.)12

Naar boven