Onderwerp: Bezoek-historie

Zuidelijke tak van de ringspoorweg Amsterdam : rapport
Publicatiedatum:01-01-1985

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Projectgroep Rail 4 [voorzitter A.P. Mesker]; uitg. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 

Annotatie

7 dl.
krt., tab., schema's ; 30 cm
Dl. A: Technische aspecten van de zuidelijke tak van de ringspoorweg Amsterdam. - Dl. B: Vervoersstromen en exploitatie. - Dl. C Goederenvervoer. - Dl. D: Geluid, natuurlijk milieu en landschap. Dl. E: Planologisch en procedurele aspecten van de zuidelijke tak van de ringspoorweg Amsterdam. - Dl. F: Verslag voorlichtingsavond inzake tracévaststelling van de ringspoorweg op 22 oktober 1985

Naar boven