Onderwerp: Bezoek-historie

Zonewateren
Publicatiedatum:28-07-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); [P. Padding, C.V.J. Westdijk]

 

Samenvatting

Onderzoekt of de huidige zone-indeling voor de binnenwateren nog voldoet. Golfhoogten zijn bepalend voor de indeling in een bepaalde zone. Op basis van het RIZA modelonderzoek ?Golfhoogten zonering vaarwater binnenwateren, d.d. 8 oktober 2003?. wordt een advies gegeven over een eventuele herziening van de huidige zone-indeling. Conclusie luidt, dat voor de gesloten watersystemen de huidige zone-indeling voldoet, maar dat voor sommige open watersystemen (Waddenzee Eems-Dollard, Westerschelde West, en IJmuiden) een andere zone-indeling wenselijk is.

 

Annotatie

13 p.
ill.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG)

Naar boven