Onderwerp: Bezoek-historie

Zuid-Holland vecht tegen het water op drie fronten
Publicatiedatum:01-01-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), directie Zuid-Holland

 

Samenvatting

Brochure waarin de volgende 3 onderwerpen globaal behandeld worden: de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg, de dijkversterkingen in het Zuid-Hollandse benedenrivierengebied en de waterkering dwars door het Europoortgebied.

 

Annotatie

30 cm
Vouwblad

Naar boven