Onderwerp: Bezoek-historie

Betrouwbaarheid van reistijden
Publicatiedatum:18-02-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. van der Vlist, P. van Beek, M.-J. Olde Kalter; Goudappel Coffeng

 

Samenvatting

Presentatie van een uitgevoerd onderzoek naar de betrouwbaarheid van reistijden, gebaseerd op empirische data. Het onderzoek betreft de auto voor het stedelijke en hoofdwegennet, het busvervoer voor het stedelijke wegennet, en de trein. Onderzocht wordt hoe het momenteel met de betrouwbaarheid gesteld is, hoe de mate van (on)betrouwbaarheid te verklaren is, en hoe de verworven kennis over betrouwbaarheid kan worden toegepast om uitspraken te kunnen doen over de toekomstige ontwikkelingen.

 

Annotatie

83 p.
bijl., ill.
Met samenv. in het eng. en ned.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
Projectbegeleiding H. van der Loop

Naar boven