Onderwerp: Bezoek-historie

Waterzuivering door Driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in het Volkerak-Zoommeer : de inzet van een mosselfilter in de Steenbergse Vliet
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Weber, M.G.D. Smit; TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie

 

Annotatie

(TNO-rapport ; R2004/051)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstraat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
Namens RWS, RIZA in de begeleidingsgroep: R. Noordhuis
Met lit. opg.

Naar boven