Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte maken voor de weg
Publicatiedatum:01-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Moors, H. van der Kolk

 

Samenvatting

Gaat in op de vraag of, en zo ja hoe, er langs de hoofdinfrastuctuur ruimte moet worden gereserveerd voor eventuele uitbreiding.

 

Naar boven