Onderwerp: Bezoek-historie

Zieke vis en spuisluizen : onderzoek naar ziekte bij bot (Platichthys flesus) vóór en achter de Afsluitdijk : eindrapport over de onderzoeksjaren 1988-2001
Publicatiedatum:01-01-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ); D. Vethaak, J. Jol, J. Pieters

 

Samenvatting

Geeft een eindanalyse van de inventarisaties, en bevat de resultaten van zowel eerder gepubliceerd (1988, 1994 en 1996) als nieuw onderzoek (uit 1999 en 2000). Doel van de inventarisatie was: 1. Huidzweren en andere aandoeningen bij bot in kaart te brengen en in de tijd te volgen; 2. De meest waarschijnlijke oorzaken van de ziekte-uitbraak bij de spuisluizen vast te stellen; 3. Het effect van genomen beheersmaatregelen te bepalen; 4. Aanbevelingen te doen voor het inpassen van visziekte bij toekomstige monitoring.

 

Annotatie

Rapport RIKZ/2004.003
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland (RWS, NN), in het kader van project GRADIENTEN
70 p.
ill.
Digitaal document 7.8 Mb
Met lit. opg.

Naar boven