Onderwerp: Bezoek-historie

Veilig verkeer voor plant en dier : Meerjarenprogramma Ontsnippering
Publicatiedatum:17-06-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP); A.A.G. Piepers; J. Heydeman

 

Samenvatting

In 2018 moeten alle kikkers, konijnen, egels, vossen en reeën weer veilig de weg kunnen oversteken. Dat is de boodschap van het Meerjarenprogramma Ontsnippering, dat laat zien hoe versnipperde natuurgebieden in Nederland via faunatunnels, ecoducten, vistrappen en natuurvriendelijke oevers weer met elkaar kunnen worden verbonden.

 

Annotatie

Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Naar boven