Onderwerp: Bezoek-historie

Woonlocaties vanuit verkeers- en vervoersoogpunt bezien : een typologische benadering
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Verkeers- en Vervoersgroep TNO (VVG); M.A. de Jong

 

Samenvatting

Tracht inzicht te geven in het oriëntatiepatroon en vervoermiddelgebruik van bewoners van verschillende soorten locaties in de Randstad. Hoofdtuk 1 behandelt het doel en de probleemstelling van het onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt ingegaan op de uitwerking van het onderzoek en wordt een inventarisatie van gegevensbestanden besproken. Het derde hoofdstuk geeft de opzet en uitwerking van de typologie weer, waatna in het vierde en vijfde hoofdstuk de onderzoeksresultaten worden behandeld. In hoofdstuk zes staan de conclusies en aanbevelingen vermeld.

 

Annotatie

141 p.
bijl., tab., fig. ; 30 cm
Lit.opg. - In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies (Pb IVVS). - Zie ook het rapport: "Oriëntatiepatroon en vervoerwijzekeuze van stadswijken : kennis via voorbeelden".

Naar boven