Onderwerp: Bezoek-historie

Dubbele berging: mogelijk, gewenst? : mogelijkheden van gebruik van bergingsgebieden voor zowel hoofd- als regionaal systeem
Publicatiedatum:01-04-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); H. Wolters, A. Hebbink, C. aan de Stegge

 

Samenvatting

De aanleiding voor het uitvoeren van deze studie is de constatering dat enkele van de ruimteclaims voor regionale waterberging die zijn opgesteld in de deelstroomgebiedsvisies in het kader van WB21, overlappen met ruimteclaims voor waterberging van het hoofdwatersysteem die zijn opgesteld in het kader van Ruimte voor de Rivieren. Eerder is dit mogelijke probleem verkend en zijn enkele oplossingsrichtingen aangedragen. Een van de oplossingsrichtingen is, de dubbel geclaimde gebieden voor beide typen berging te gebruiken. Nu is een vervolgstudie uitgevoerd, waarin onderzocht is wat de mogelijkheden en beperkingen van deze optie zijn.

 

Annotatie

58 p.
fig., tab.
(RIZA rapport ; 2004.007)
In opdracht van het Directoraat-Generaal Water (DGW)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036956625

Naar boven