Onderwerp: Bezoek-historie

Zoutmodellering IJsselmeergebied : deelproject WATERBAL : scenario-analyse met BALANS
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Informatie Centrum voor Infrastructuur en Milieu (Icim); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Flevoland (RWS, FL); samengest. door L.P. van der Sluys Veer, H.C.G. Langelaar, A. Meima en D. van Hoorn

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat, Directie Flevoland heeft Icim ten behoeve van de zoutmodellering van het IJsselmeer en Markermeer opdracht verleend tot: de verzameling van en verwerking tot historische reeksen van water aan- en afvoergegevens en chloride gegevens; het realiseren van programmatuur waarmee de effecten ven dertien beheersscenario's op de chloride concentratie in IJsselmeer en Markermeer kunnen worden doorgerekend; het doorrekenen aan de hand van de gegevens en de programmatuur van deze scenario's en het rapporteren hierover. De werkzaamheden en de ontwikkelde programmatuur worden besproken. Voorts worden de doorgerekende scenario's van beheersmaatregelen en in bijlagen de berekeningsresultaten van hun effecten gegeven. Dit rapport beperkt zich tot het deelproject WATBAL.

 

Annotatie

26 [77] p.
bijl., fig., tab. ; 30 cm.
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Flevoland
(Rapport Icim ; 1993-123)

Naar boven