Onderwerp: Bezoek-historie

Zoutmodellering IJsselmeergebied 2e fase : deelproject YSBAL 01
Publicatiedatum:01-01-1994

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

U. van Gorkum, L.P. van der Sluys Veer (samenst.); Informatica Centrum voor Infrastructuur en Milieu B.V. (ICIM)

 

Samenvatting

Efficiënte zoutmodellering is een belangrijk hulpmiddel voor doelmatig integraal waterbeheer van het IJsselmeergebied. Met het verbeterde en uitgebreide instrumentarium van het programmasysteem BALANS 2.0 worden enkele beheersmaatregelen doorgerekend en gepresenteerd. De maatregelen betreffen een bemalingsregime in Flevoland, luchtbelschermen in schutsluizen en de effectuering van het Rijnzoutverdrag.

 

Annotatie

14 p.
bijl., graf., tab.
(Rapport / ICIM ; 1994-163)
nummer contract A1561, project YSBAL01
In opdracht van [Ministerie van Verkeer en Waterstaat] Rijkswaterstaat, Directie Flevoland

Naar boven