Onderwerp: Bezoek-historie

Zoutmodellering IJsselmeer met behulp van WAQUA
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door W. Oosterberg; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Flevoland

 

Samenvatting

In dit rapport wordt het effect van een aantal beheersmaatregelen op de zoutconcentratie bij een drinkwater inlaatpunt in het IJsselmeer met behulp van het model WAQUA voorspeld. Het model is geijkt aan de hand van de resultaten van een tracerproef met rhodamine, en gevalideerd aan de hand van gemeten chlorideconcentraties.

 

Annotatie

38 p.
fig., tab.
(Intern rapport / FL ; nr. 1993-15 Lio)
Met lit. opg.

Naar boven