Onderwerp: Bezoek-historie

Zoogdieren in en rondom steden : met een aanzet tot toepassing bij de inrichting van Almere
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door H.K. Hummel

 

Samenvatting

Deze nota geeft een voornamelijk op literatuurstudie gebaseerd overzicht van voorwaarden voor het voorkomen van zoogdieren in stedelijke gebieden. Doel van het project is het verzamelen van gegevens over enerzijds de waardering voor en het gebruik van natuur nabij zijn woning door de stedeling, en anderzijds de eisen die een gevarieerde natuur stelt aan de inrichting en beheer van groengebieden in en rond de steden.

 

Annotatie

59 p.
fig., ill., tab.
bijl.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-350 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven