Onderwerp: Bezoek-historie

Zonering van de functies in de Oosterschelde
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

In voorliggende nota zijn de per functie aangegeven ontwikkelingsmogelijkheden bezien op hun structuurbepalende elementen. Per functie zijn zogenaamde functiemodellen opgesteld. Deze zijn vervolgens aan elkaar geconfronteerd ten einde eventuele conflicten op te sporen. Aangegeven is waar mogelijkheden voor de functies natuur, recreatie en visserij aanwezig zijn. Hieruit is afgeleid een globale structuurschets voor de relevante hoofdfuncties natuur en visserij en is aangegeven waar in eerste aanzet een invoeging van de derde beschouwende functie, de recreatie, mogelijk is.

 

Annotatie

46 p.
tab. ; 30 cm.
Met afz. bijl.(RIJP-rapport ; 1979-2 Abw/Ab)

Naar boven