Onderwerp: Bezoek-historie

Zomertarwe zaaien in plaats van wintertarwe?
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

MInisterie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. Habekotté en G.J. de Jong

 

Samenvatting

Getracht zal worden, in samenhang met de bakkwaliteit van de tarwe, de vraag te beantwoorden:Zomertarwe zaaien in plaats van wintertarwe?. Voor beantwoording is zowel inzicht in het opbrengstaspect als het kwaliteits- c.q. prijsaspect nodig.

 

Annotatie

15 p.
bijl., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-211 Abw)
Met samenvatting

Naar boven