Onderwerp: Bezoek-historie

Zeilplanken op de randmeren en 't Bovenwater in de jaren 1981 t/m 1983
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A.P.M. Biemans

 

Samenvatting

Behandelt de resultaten van een onderzoek naar de omvang van de plankzeilsport op de randmeren van Flevoland in de jaren 1981 t/m 1983 en op 't Bovenwater bij Lelystad in de jaren 1982 en 1983. Hoewel het aantal zeilplanktellingen op de randmeren niet groot is en ook de weersomstandigheden op de teldagen nogal wisselen, is toch een duidelijke tendens waarneembaar dat de aantallen planken er van jaar tot jaar toenemen. In 1983 zijn langs Zuidelijk Flevoland regelmatig meer dan 1500 planken op het water waargenomen. De drukste meren van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland zijn respectievelijk het Nuldernauw en het Veluwemeer. Op 't Bovenwater komen in beide jaren ongeveer even veel planken voor. Voor deze plas is tevens de relatie tussen het weer en de omvang van het aantal planken onderzocht, waarbij een positief verband is gevonden tussen de temperatuur en het totale aantal planken.

 

Annotatie

33 p.
fig., tab.
(RIJP-rapport ; 1986-19 Abw)

Naar boven