Onderwerp: Bezoek-historie

Zeewolde : een voorbeeld van 'stedelijke inrichting'
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door W.N.M. van Acht

 

Samenvatting

Beschrijving van de planvoorbereiding en het begin van de realisatie van de bwoningskern Zeewolde. Met vooral als doel de plaats en de betekenis van cultuurtechnische kennis bij stedelijke inrichting te verduidelijken. Achtereenvolgens is ingegaan op de uitgangssituatie voor de bouw van Zeewolde, op de programmatische aspecten, de aanpassing van mogelijke bestemmingen aan de bodemgesteldheid, het structuurplan Zeewolde, het bestemmingsplan van de eerste woonwijk De Akkers, de inrichtingsaspecten en de organisatie en planning van het project.

 

Annotatie

81 p.
bijl., fig., ill., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-22 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven