Onderwerp: Bezoek-historie

Zaaizaadvoorzieningen van het grootlandbouwbedrijf
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); van J.F. Sollie en P.J.M. Mangnus

 

Samenvatting

De gehele zaaizaadvoorziening van het Grootlandbouwbedrijf wordt op papier gezet. Tot voor kort waren de gegevens over de zaaizaadvoorziening niet vatbaar, omdat ze bij diverse praktijkmensen in de vorm van ervaring aanwezig waren. Aan de hand van deze analyse kan er bekeken worden of de zaaizaadvoorziening gewijzigds moet worden, en zo ja welke punten de aandacht verdienen bij de in aanmerking komende alternatieven.

 

Annotatie

34 p.
bijl., fig., ill., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-234 Cb)

Naar boven