Onderwerp: Bezoek-historie

Zaaiklaar verhuurd land 1976
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); J.W. Buning

 

Samenvatting

Voorjaar 1975 werd een voorlopig plan opgesteld voor zaaiklaar te verhuren land in 1976. Aan de hand van de verzamelde gegevens over onkruid-bezetting en andere relevante factoren werden de meest geschikte percelen, na overleg met de betrokken landbouwkundig opzichters en afdeling Planning H.C.R. voor verhuur bestemd.

 

Annotatie

9 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-20 Bbc)

Naar boven