Onderwerp: Bezoek-historie

Woningbehoefte-onderzoek Zeewolde
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door H. Lahey

 

Samenvatting

Onderzoek naar de omvang en de aard van de onder de beroepspersonen werkzaam in en rond Zeewolde, levende behoefte aan woonruimte in Zeewolde. Dit onderzoek moet worden gezien als een voorloper van een eventueel later te houden woningbehoefte-onderzoek in de voor Zeewolde van belang zijnde donorgebieden.

 

Annotatie

10 p.
bijl., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-340 Aco)

Naar boven