Onderwerp: Bezoek-historie

'Wetmatigheden' in bedrijfsklassen bij Nederlandse steden van verschillende omvang
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); J.W.F. Fels

 

Samenvatting

Er zal getracht worden een antwoord te vinden op de vraag of er, bij verschillende omvang van steden, een zeker 'systeem' of 'wetmatigheden' zijn te onderscheiden t.a.v. bedrijfsklassen die in steden voorkomen. De uitkomsten van deze landelijke analyse geven achtergrondinformatie t.a.v. de mogelijke samenstelling van de werkgelegenheid van Almere bij een verschillend inwoneraantal.

 

Annotatie

bijl., foto's, tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-93 Ca)

Naar boven