Onderwerp: Bezoek-historie

Werkplan 1971
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Rijksbegroting Hoofdstuk XII, dienstjaar 1971. Voorstel omtrent het besteden van gelden, uitgetrokken ten behoeve van de Dienst der Zuiderzeewerken.

 

Annotatie

83
tab.

Naar boven