Onderwerp: Bezoek-historie

De waterbeweging in de Hollandsche IJssel na een sluiting met eenparige snelheid in 1000 sec. van de stormvloedkering bij kmr. 17.950
Publicatiedatum:01-01-1954

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.H. Fikkert; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren

 

Samenvatting

Geeft de resultaten weer van een berekening over de te verwachten translatiegolven wanneer de stuw in de Hollandse IJssel wordt gesloten.

 

Annotatie

5 p.
bijl., graf.

Naar boven