Onderwerp: Bezoek-historie

Wel of geen ronde akkers op toekomstige weidebedrijven in Zuidelijk Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door G. Benning

 

Samenvatting

In verband met de verpachting van weidebedrijven in Zuidelijk Flevoland is onderzocht welke waterhuishoudkundige maatregelen dienen te worden getroffen om ernstige schade door vertrapping en wateroverlast te voorkomen.

 

Annotatie

19 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-223 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven