Onderwerp: Bezoek-historie

Weigeringen op woonaanbiedingen in Almere-Haven t/m mei 1978
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); A.G. Lindenbergh

 

Samenvatting

Steeds wanneer de Afdeling Huisvesting van de RIJP aan een aantal mensen die als woningzoekend staan ingeschreven een woning aanbiedt blijken er mensen te zijn die dat aanbod om welke reden dan ook afwijzen. In deze notitie wordt een statistische analyse gegeven van deze weigeringen en van de gevallen waarin op een aanbod helemaal niet is gereageerd. Doel van deze analyse is om algemene en gerubriceerde informatie te geven over de weigeringen en om aan de hand van die informatie te proberen de mogelijke achtergronden of oorzaken van het verschijnsel op te sporen.

 

Annotatie

23 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-211 Ca)

Naar boven