Onderwerp: Bezoek-historie

De weidevogelstand in de Kievitslanden van 1971 t/m 1975 : (een uitwerking van de inventarisatiegegevens)
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); H.W. van Maar

 

Samenvatting

Er wordt nader ingegaan op de verspreiding van weidevogelnesten. Getracht wordt oorzaken van de verschillen in de verspreiding aan te geven.Daarmee kunnen gegevens beschikbaar komen om het beheer van de Kievitslanden al of niet aan te passen.

 

Annotatie

20 p.
bijl., graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-167 Bbw)
Met lit. opg.

Naar boven