Onderwerp: Bezoek-historie

Weidevogelnesteninventarisatie binnen de proefvakken in de Lauerszee in 1982
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. Muis

 

Samenvatting

Om te weten welke invloed de begrazing door rundvee heeft op de broedende weidevogels en hun broedsucces, is in het voorjaar van 9182 een weidevogelnesteninventarisatie gestart in drie vergelijkingsgebieden in het zuiden van de Lauwerszee. Het onderzoek is gericht op het begrazingseffect op de weidevogelstand over de jaren heen. Het is dan ook de bedoeling dat eenzelfde inventarisatie als die van 1982 jaarlijks gaat plaatsvinden om mogelijke begrazingseffecten aan te tonen.

 

Annotatie

16, [3] p.
fig., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-70 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven