Onderwerp: Bezoek-historie

De wegen in de Oosterpolder
Publicatiedatum:01-01-1952

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

 

Samenvatting

Behandeld worden enige algemene beginselen, van belang voor het ontwerp van de verkeerswegen te land in de Oosterpolder, waarbij dan in het bijzonder de eisen die aan het tracé, het dwarsprofiel en de inrichting zijn te stellen, zullen worden besproken.

 

Annotatie

16 p.
6 bijl.
(Nota / ZZW ; 230)

Naar boven