Onderwerp: Bezoek-historie

Wegen en oeververbindingen Markerwaard : rapport van de werkgroep wegen en oeververbindingen Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); red.: B.A. Schenk

 

Samenvatting

In het kader van de opstelling van de nota Waterstaatkundige hoofdstructuur van de Markerwaard heeft een werkgroep, bestaande uit medewerkers van de R.IJ.P. en Rijkswaterstaat, Directie Zuiderzeewerken, onderzoek verricht naar de mogelijkheden en wenselijkheden voor de verkeersinfrastructuur in de Markerwaard.

 

Annotatie

67 p.
bijl., fig., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1987-8 Cds)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven