Onderwerp: Bezoek-historie

Water in Nederland, schaarste in overvloed
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

publ. van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en het Ministerie van Landbouw en Visserij.

 

Samenvatting

Schetst het belang van water voor Nederland. Achtereenvolgens komen aan de orde: de wateraanvoer; land beneden zeespiegel; de polders; de gemalen; de verzilting; de verontreiniging; de waterverdeling; het noordelijk deltabekken; de waterhuishouding; de waterschappen; en het beleid.

 

Annotatie

20 p.

Naar boven