Onderwerp: Bezoek-historie

Wateronderzoekingen in de Binnenpolder : het bedijkte Rondebroek : Band 3
Publicatiedatum:01-01-1950

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder

 

Samenvatting

Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Buis-Molmethode ten aanzien van de infiltratie, de kosten hiervan. Tenslotte volgen er nog enkele slotbeschouwingen ten aanzien van het hele onderzoek dat heeft plaatsgevonden.

 

Annotatie

p. 223 - 315
fig., foto's, graf., krt., tab.
(Verslagen van preoven en onderzoekingen ; Deel III A, Bd. 3)

Ir. C.H. de Jong van Dienst van de Zuiderzeewerken, maakt deel uit van de Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder.


Naar boven