Onderwerp: Bezoek-historie

Wateronderzoekingen in de Binnenpolder : het bedijkte Rondebroek : Band 2
Publicatiedatum:01-01-1950

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder

 

Samenvatting

Er wordt verslag gedaan van onderzoek op proefvelden naar infiltratie en drainage.

 

Annotatie

p. 112 - 220
fig., foto's, graf., krt., tab.
(Verslagen van proeven en onderzoekingen ; Deel III A, bd. 2)
Ir. C.H. de Jong van Dienst van de Zuiderzeewerken, maakt deel uit van de Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder.

Naar boven