Onderwerp: Bezoek-historie

Wateronderzoekingen in de Binnenpolder : het bedijkte Rondebroek : band 1
Publicatiedatum:01-01-1950

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder

 

Samenvatting

Dit deel bevat waarnemingen en gegevens op het gebied van de waterhuishouding, welke zijn verwerkt in goed leesbare vorm en tevens een aantal conclusies en praktische aanwijzingen, waartoe het onderzoek heeft geleid.

Dit rapport is tot stand gekomen met de steun van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken), de Dienst der Zuiderzeewerken en de verschillende instituten en deskundigen.

 

Annotatie

[107] p.
fig., foto's, graf., tab.
(Verslagen van proeven en onderzoekingen ; deel III A, bd. 1)
Ir. C.H. de Jong van Dienst van de Zuiderzeewerken, maakt deel uit van de Commissie inzake Indrogende Gronden rondom de Noordoostpolder.

Naar boven