Onderwerp: Bezoek-historie

De waterbouwkundige werkzaamheden in Oostelijk-Flevoland na het droogvallen
Publicatiedatum:01-01-1957

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW); door F.L. van der Bom

 

Samenvatting

Tekst van een inleiding gehouden door F.L. van der Bom in de vergadering Landbouwkundige Afdeling te Zwolle op 19 februari 1957. Behandeld worden: werken voor het droogmalen van de polder, het droogmalen van de polder, de polderpeilen, het verloop van de ontginning, het secundaire baggerwerk, het graven van tochten in de droge, het graven van kavelsloten en de aanleg van wegen.

 

Annotatie

8 p.
2 bijl.
(Nota / ZZW ; 234b)

Naar boven