Onderwerp: Bezoek-historie

"Voorstellen voor geluidwerende maatregelen aan flatwoningen aan de Groenhof te Almere-Haven"
Publicatiedatum:01-01-1982

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door W.F. Landheer

 

Samenvatting

Gaat in op of en hoe de geluidisolatie van de gevels van de flatwoningen aan de Groenhof te Almere-Haven kan worden verbeterd en/of aan de eisen van de Wet geluidhinder wordt voldaan.

 

Annotatie

9, [8] p.
fig.
(Werkdocument / RIJP ; 1982-19 Ado)
Met lit. opg.
Met samenvatting

Naar boven