Onderwerp: Bezoek-historie

Voorstel tot wijziging van de afwatering van de kavels O 31, 32 en 33
Publicatiedatum:01-01-1966

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Bespreking van de tegenwoordige wijze van afwateren en toelichting op enige mogelijkheden tot wijziging van de afwatering van de kavels O 31, 32 en 33.

 

Annotatie

5 p.

Naar boven